Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Årsaken til betegnelsen jevndøgn kommer av at jordas akse disse to dagene i året står vinkelrett på en hypotetisk linje som er trukket mellom ekvator og sola. I astronomien brukes ekvinoktium i alle sammenhenger der natt og dag er like lange.

 

Når natt og dag er like lange

Når solen står loddrett på et bestemt punkt på ekvator, er natt og dag like over hele kloden. Solen står i zenit midt på dagen. Betegnelsen jevndøgn brukes også om hele det døgnet der dette tidspunktet inntreffer. Fra soloppgang til solnedgang og motsatt er det så å si nøyaktig 12 timer.

Ved jevndøgn står solen i det ene av to motsatte punkter på himmelkulen. Himmelekvator (deklinasjon 0) og ekliptikken skjærer hverandre. Skjæringspunktene blir betegnet som jevndøgnspunktene; vårjevnsdøgnet eller vårpunktet og tilsvarende høstjevndøgnspunktet eller høstpunktet.

 

21. mars – det offisielle vårjevndøgnet

21. mars er ”det offisielle vårjevndøgnet”. Datoen blir brukt som utgangspunkt for når påsken starter: Første søndag etter første fullmåne på eller etter den 21. mars er første påskedag. Det er ikke månens faktiske bevegelse som er avgjørende for denne fastsettelsen, men en hypotetisk middelmåne som beveger seg i jevn hastighet. Det er ikke relatert til et mer uregelmessig bevegelsesforløp som den virkelige månen har.

Når det er jevndøgn, er solsenteret omtrent like lenge over som under horisonten uansett hvor på jorden vi befinner oss. Dag blir her definert som den perioden da sollyset når bakken uten at det er lokale hindringer i veien. Sett fra jorden virker det som om solen mer er en skive enn et enkelt lyspunkt. Når solsenteret er under horisonten, kan den øvre randsonen synes. Atmosfæren bryter lyset. Dette medfører at selv om den øvre randen av solen er under horisonten når strålene allikevel over horisonten og ned til bakken.

I virkeligheten er dagen litt lenger enn natten ved jevndøgn. Forskjellen er omtrent 14 minutter. I oldtiden lå vårjevndøgnspunktet i stjernebildet Væren. Det blir derfor også kalt for Værpunktet, men har nå beveget seg inn i stjernebildet Fiskene.

Andre dager i mars