Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Etter at den jødiske ypperstepresten sørger for å få Jesus dømt til døden, dør han på korset sent på langfredag. Noen av prestene som i hemmelighet støttet Jesus Kristus, sørger for å få kroppen utlevert, og begraver den, sammen med de av disiplene som er til stede. Fortellingen om Jesu pinefulle død og påfølgende oppstandelse, er en av de viktigste hendelsene innen kristendommen.

 

Påskeaften i Bibelen

Påskeaften symboliserer tiden som kroppen til Jesus tilbrakte i graven, mens sjelen hans gikk gjennom helvete. I helvete løfter Kristus sjelene til de rettskafne ut av inferno. De rettskafne er de som har dødd før de fikk høre evangeliet. Jesus tar dem med seg til himmelriket. Fortolkningen av denne delen av historien er omstridt, men man finner framstillinger av dette både i katolsk og ortodoks kunst den dag i dag. Kjente framstillinger viser for eksempel Jesus som tar med seg Adam og Eva inn i himmelen.

Andre deler av fortellingen fokuserer på Marias sorg og ensomhet, etter at hun mistet sin sønn. Referansen griper tak i alle troende som har mistet noen, og det tematiserer smerte og savn. Innen katolsk og ortodoks kunst finner vi ofte bilder eller statuer som gjør dette punktet sterkt. Les om mattradisjoner i påsken på Kulinarisk Forum.

 

Vanlige tradisjoner på påskeaften

Innen den katolske kirken er det vanlig å markere dagen med et fravær av messe eller hellige handlinger. Nattverd, dåp, botsgjerninger, eller den siste olje, gis kun til de døende. Det samme gjelder for protestantiske kirker, som markerer dagen med et fravær, eller med sorg. I katolske kirker er alteret gjerne tomt, mens man i enkelte protestantiske kirker vil finne sort som dagens farge. Hensikten er å markere sorg over Jesu død.

Etter solnedgang begynner det som kalles Vigil, eller Vaken, i den katolske kirken. Dette er den symbolske ventetiden før frelseren kommer tilbake. Innen visse retninger av protestantisme, og katolisisme er dette den første gudstjenesten siden Skjærtorsdag og den siste nattverden. Dette er den viktigste messen innen kristendommen, men tidspunktet varierer. Noen protestanter velger å vente til påskedagen med å markere Jesu gjenfødelse.

Alle dager i mars

Alle dager i april