Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Langfredag er innen kristen tradisjon dagen for å minnes at Jesus Kristus døde på korset. I følge Bibelen trekker Jesus seg tilbake etter den siste nattverden, og begir seg til Oljeberget og Getsemane-hagen. Sammen med noen av sine nærmeste disipler, ber han der til gud, i frykt for det han har i vente. Judas leder soldatene til den jødiske ypperstepresten til stedet, og utleverer Jesus til vaktene.

 

Jesu lidelse og død

Fortellingen som er knyttet til dagen, er spekket med handling, og tar oss gjennom en fortelling med flere aktører. Etter at de jødiske prestene har forhørt Jesus, blir han stilt til dom foran ypperstepresten Caiaphas, og mange vitner blir hørt. Det ender med at Jesus dømmes til døden for blasfemi, fordi han sier at han er menneskesønnen som sitter ved Guds side.

Siden jødene ikke har tillatelse til å gjennomføre dødsdommen, fører de Jesus foran den romerske guvernøren og kongen av Galilea. Disse finner ingen grunn til å drepe ham, men dømmer Jesus til pisking.

Yppersteprestens mobb omringer palasset og krever at Jesus korsfestes, noe som fører til at guvernøren gir opp å beskytte Jesus. I følge fortellingen blir deretter Jesus korsfestet. Solen formørkes, jorden skjelver, Jesus dør og blir begravet.

 

I DAG

Dagen er tradisjonelt en dag for faste og bønn, noe som innebærer at kristne på denne dagen ikke spiser kjøtt, eller at de spiser ingenting. Dette varierer innen religionen. I katolske områder er det vanlig å sette opp pasjonsspill på denne dagen, for å bedre kunne formidle helheten av historien.

Innen kirken holdes det ikke en vanlig messe, men den velsignede nattverden fra Skjærtorsdag gis til menigheten. Vanligvis består liturgien av lesning av Jesu lidelseshistorie, forbønner, en hyllest av korset og utdeling av nattverden.

Den liturgiske fargen som brukes for dagen er fiolett eller sort. Sort er den vanlige fargen for døden, mens fiolett skal minne om sammenkomsten av lidelse og gjenfødelse i himmelriket.

Alle dager i mars

Alle dager i april