Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Påskedagen er en kristen høytidsdag som feirer fortellingen om Jesu oppstandelse. I følge bibelen blir Jesus korsfestet på Langfredag. Noen av de jødiske prestene som i hemmelighet støttet Jesus, sikret tilgang til kroppen, og hjelper disiplene med å begrave denne. Etter tre dager, står Jesus opp fra de døde og åpner graven. En kvinne som gikk for å stelle graven, finner den tom, og vaktene ved graven ble blendet av Guds lys.

 

Historisk feiring av Påskedagen

Allerede i Urkirkene på 300-tallet ble Jesu død og oppstandelse feiret i gudstjenester som strakk seg fra Skjærtorsdag til andre påskedag. Feiringen av påskedagen begynner allerede dagen før med påskeaften, i påvente av oppstandelsen.

Påskeaftenen, ikke påskedagen, er den viktigste katolske messen i løpet av året. Alteret kles i hvitt, og mange lys tennes, for å minne om at lidelsene fra Langfredag er over.

Blant mange protestantiske kirker er det ikke vanlig å feire påskeaftenen på samme vis som i katolske menigheter, noe som tilfører første påskedag ekstra viktighet. Det er vanlig at presten under gudstjenesten roper ut «Kristus er oppstanden», menigheten svarer så «Ja han er sannelig oppstanden».

 

Påskedagen i nyere tid

Påskedag er grunnlaget for å beregne når påsken finner sted hvert år. Første påskedag her nemlig ingen fastsatt dato, men faller på første søndag etter den første fullmånen etter 21. mars. Det betyr at påskedagen kan ligge på alle dager mellom 22. mars, og 25. april. Den ortodokse kirken har en annen metode for å fastlegge dagen.

I germansk synkretisme har gamle hedenske skikker blitt blandet med det kristne budskapet. Derfor finner man mange steder rester etter fruktbarhetskulter forbundet med påskedagen. Kjente etterlevninger er elementer som påskeharen, eller egg. Grunnen til dette, og til det kristne valget av dateringen, ligger mest sannsynlig i det faktum at våren er årstiden, hvor naturen igjen våkner til liv. Bor man på landet, kan man fortsatt se haren illustrere dette på åker og eng. Den barnevennlige borgerlige varianten inkluderer gjerne harer og egg av sjokolade.

Alle dager i mars

Alle dager i april