Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Utgangspunktet for den internasjonale kvinnedagen var å kjempe for kvinners rett til å stemme. Flere land markerte kravet den 19. mars allerede fra 1911. I 1914 ble markeringen lagt til den 8. mars.

 

Bakgrunn og historikk

Initiativet til den internasjonale kvinnedagen kom fra den tyske feministen og sosialisten Clara Zetkin. «Vi kvinner trenger også langt mer til at bli befriet enn mennene, fordi vi er langt mer underkuet enn dem», var hennes budskap. Ideen til en internasjonal dag for kvinnekamp hentet hun fra den andre siden av Atlanteren. Women’s Day i New York hadde der allerede blitt markert to ganger.

Under første verdenskrig ble dagen benyttet til antikrigsdemonstrasjoner. Opptakten til den russiske revolusjonen hadde sin bakgrunn i at kvinner i St Petersburg den 8. mars 1917 arrangerte en dramatisk demonstrasjon.
I 1975 ble 8. mars erklært som internasjonal kvinnedag av FN. Dagen blir i dag mer eller mindre markert over hele verden.

 

Kvinnedagen i Norge

Den første markeringen av kvinnedagen i Norge skjedde i 1915. Da talte Aleksandra Kollontaj fra Russland på et større fredsmøte i Oslo.
Først i 1920 blir kvinnedagen i Norge en markeringsdag. Dette skjedde med bakgrunn i at Det norske Arbeiderparti sammen med sitt kvinneforbund dette året tilslutter seg Den kommunistiske internasjonale. Her i landet var kampen for kvinners rett til å stemme så å si avsluttet. Mange var derfor lunkne til å skulle markere 8. mars. Man mente at det var viktigere ting å kjempe for.

Etter krigen stod Norsk Kvinneforbund bak markeringen. Nytt oppsving fikk den internasjonale kvinnedagen etter at Kvinnefronten i 1972 arrangerte en større demonstrasjon i Oslo. Markeringen nådde sin topp i 1976. Da var antallet arrangementer det dobbelte av forrige år. Utover på 1980-tallet sank imidlertid engasjementet. Fra 1990-årene er 8. mars blitt en stadig viktigere markering for å sette lys på kvinners posisjon og situasjon i samfunnet. På det meste har 20 000 kvinner og menn deltatt i 8. marstogene.

Andre dager i mars